صفحه نخست2024-01-24T13:21:54+00:00

تولید محصولات ما متناسب با آنچه که نیاز به تولید دارد میباشد و با هرنوع از آن منطبق میگردد.

یا همچنین ، میتوانید هدف مورد نظر خود را در بین محصولات ما جستجو نمایید.

شرکت نـوفــــوئر

این یک شرکت تجاری خانوادگی است که فعالیت آن برروی گسترش ، تولید و تجاری سازی مواد افزودنی مربوط به تغذیه حیوان متمرکز میباشد.
ما در شرکت نوفوئر تمام تلاش خود را میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که راه حلهایی که ما ارایه میدهیم همان است که بازار میخواهد، و همیشه سلامتی حیوانات شما را تضمین میکند.
ما میخواهیم که مشتریان ما احساس کنند که بخشی از شرکت ما هستند ، مشکلات آنها مشکلات ما است و شادیهایشان شادیهای ما میباشد.

ما می خواهیم یک خانواده بزرگ تشکیل دهیم که تمام دنیا را دربرمیگیرد ، و میخواهیم که شما نیز بخشی از آن باشید. شما هم می آیید ؟

اخبار

درباره آخرین اخبار و رویدادهای ما اطلاعات کسب نمایید

COVID-19ارتباطات در زمان ویروس

مادرید ، 16 مارس 2020

همکاران محتــــرم ،

با توجه به وضعیت کنونی بهداشت جهانی متأثراز شیوع ویروس کرونا ، درنظر داریم یک پیام اطمینان بخش و حمایتی را به شما ارایه نماییم.
شرکت نوفوئر تصمیم گرفته […]

Expansión internacional de las PYMES de la Comunidad de Castilla y León

Expansión internacional de las PYMES de la Comunidad de Castilla y León
OBJETIVO: “Conseguir un tejido empresarial más competitivo”

Actuación subvencionada:
Realización de folletos específicos para técnicos que combinarán el español con francés, inglés y ruso. Realización de publicidad técnica en revistas especializadas. Asistencia a la feria de avicultura de Perú –OVUM (Lima, del 9 al 11 de octubre de 2019).

Proyecto cofinanciado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) y por Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Programa Operativo de Castilla y León 2014-2020

Title

Go to Top