پرورش آبزیان

طیف وسیعی از محصولات غذایی که بطور خاص برای ارتقاء سطح سلامت و عملکرد تولیدی در گونه های ماهی و میگو طراحی شده اند. این محصولات شامل محرکهای رشد طبیعی ، و پیش مخلوط شونده هایی حاوی ویتامینها ، عناصر کمیاب و اسیدهای آمینه ، محافظ های هپاتوپانکراس و غیره میباشند.

Title

Go to Top