کنترل بهداشت خوراک دام

مجموعه ای از محصولات پودری میباشند ، و ترکیبات آنها بر روی رشد قارچها متمرکز شده اند (از جمله قارچهای تولید کننده مایکوتوکسین) و باکتریهای بیماری زا درغذای متعادل حیوان ، و تمام مواردی که میتوانند بر عملکرد تولیدی حیوان تأثیر منفی بگذارد. این طیف از محصولات بدلیل ترکیباتی که دارند ، نیازی به دوره برداشت یا خروج از استفاده ندارند.

 • NUFOMOLD P

  مخلوط هم افزایی از اسیدهای آلی برای کنترل رشد قارچها و باکتریها در خوراک دام ، و سلامت روده حیوان را تقویت می کند.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOSALM P

  مخلوط هم افزایی از اسیدهای آلی برای کنترل رشد باکتریها در خوراک دام ، و سلامت روده حیوان را تقویت می کند.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

Title

Go to Top