/متوقف کننده های سموم

متوقف کننده های سموم

طیف وسیعی از محصولات بر اساس رسهای طبیعی ، اسیدهای آلی ، عصاره های گیاهی ، دیواره های مخمر و سایر مواد متمرکز بر روی جداسازی مایکروتوکسین هایی است که ممکن است در غذای دام وجود داشته باشد ، و بنابراین از جذب آنها در سطح روده جلوگیری میکند و در نتیجه از اثرات منفی آن بر سلامتی و عملکرد حیوانات جلوگیری مینماید.

 • NUFOTOX

  جدا کننده مایکوتوکسین های پایه و ارزان قیمت بر اساس آلومینوسیلیکات هایی با ظرفیت جذب طیف گسترده میباشد ، اما بطور ویژه برای جلوگیری و کنترل مایکوتوکسیکوزهای ناشی از آفلاتوکسین ها ، و به میزان کمتری توسط وومیتوکسین ، اوکراتوکسین ، فومونیزین و زارالنون توصیه می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOTOX PLUS

  جدا کننده مایکوتوکسین ها بر پایه آلومینوسیلیکات ها با ظرفیت جذب طیف گسترده ، دیواره های مخمر و آنزیم ها ، برای جذب بهتر مایکوتوکسین ها و تقویت سیستم ایمنی بدن حیوانات میباشد. برای جلوگیری و کنترل مایکوتوکسیکوزهای ناشی از آفلاتوکسین ها ، اوکراتوکسین ، فومونیزین و زارالنون توصیه می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOTOX MOLD

  جدا کننده مایکوتوکسین ها بر پایه آلومینوسیلیکات ها با ظرفیت جذب طیف گسترده و مخلوطی از اسیدهای آلی برای جلوگیری از رشد قارچ ها درغذای حیوانات میباشد. برای جلوگیری و کنترل مایکوتوکسیکوزهای ناشی از آفلاتوکسین ها ، اوکراتوکسین ، فومونیزین و زارالنون توصیه می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOTOX MOLD PLUS

  جدا کننده مایکوتوکسین ها بر پایه آلومینوسیلیکات ها با ظرفیت جذب طیف گسترده ، و مخلوطی از اسیدهای آلی ، دیواره های مخمر و آنزیم ها ، برای جلوگیری از رشد قارچ ها در غذای حیوانات ، بهبود ظرفیت جذب بهتر رس و تقویت سیستم ایمنی بدن حیوانات میباشد. برای جلوگیری و کنترل مایکوتوکسیکوزهای ناشی از آفلاتوکسین ها ، وومیتوکسین ، اوکراتوکسین ، فومونیزین و زارالنون توصیه می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOTOX PRO

  جدا کننده مایکوتوکسین ها بر پایه آلومینوسیلیکات ها با ظرفیت جذب طیف گسترده ، دیواره های مخمر ، آنزیم ها و بیوپلیمرها میباشد. ظرفیت بهتر جذب مایکوتوکسین ها و تقویت سیستم ایمنی بدن حیوانات میباشد. بخصوص برای جذب آفلاتوکسین ها ، وومیتوکسین ، فومونیزین ، زارالنون ، اوکراتوکسین آ ، سم ت 2 (توکسین) توصیه می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOTOX ADVANCE

  جدا کننده مایکوتوکسین ها بر پایه آلومینوسیلیکات ها با ظرفیت جذب طیف گسترده ، دیواره های مخمر ، آنزیم ها ، بیوپلیمرها ، اینوزیتول و عصاره های گیاهی میباشد. ظرفیت بهتر جذب مایکوتوکسین ها ، تقویت سیستم ایمنی بدن و کمک به محافظت از کبد حیوانات میباشد. بخصوص برای جذب آفلاتوکسین ها ، وومیتوکسین ، فومونیزین ، زارالنون ، اوکراتوکسین آ ، سم ت 2 (توکسین) توصیه می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

(Español)

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies