تقویت کننده پوسته تخم مرغ

تشکیل پوسته تخم مرغ یک فرآیند ظریف است ، که شامل بسیاری از عوامل میباشد. هرگونه عدم تطابق در نسبتهای مواد مغذی درگیر در فرآیند گفته شده ، میتواند منجر به ایجاد تغییرات و شکستگی پوسته شود و این در نهایت از فروش تخم مرغ جلوگیری مینماید. ما یک راه حل کامل برای تأمین مواد مغذی لازم برای تشکیل یک پوسته مناسب را ارائه میدهیم.

Title

Go to Top