بهینه ساز عملکرد باروری

حیواناتی که به عنوان پرورش دهنده مورد استفاده قرار میگیرند نیاز به مواد مغذی خاصی دارند. بنابراین ، ما یک پودر پیش مخلوط شونده محتوی ویتامینها ، عناصر کمیاب و اسیدهای آمینه ارائه میدهیم که بطور ویژه برای ارتقاء کیفیت پروسه فرآیندهای تولید مثل و تأمین مواد مغذی لازم برای این مرحله ظریف تولیدی طراحی گردیده است.

Title

Go to Top