مکملهای ویتامین ، مواد معدنی و اسیدهای آمینه

پیش مخلوط شونده هایی به حالت مایع و پودر از ویتامینها ، مواد معدنی و اسیدهای آمینه مورد لزوم برای عملکرد مناسب متابولیسم حیوانات هستند ، و برای جلوگیری از کاهش یا از دست دادن عملکرد تولید ناشی از کمبودهای تغذیه ای ، دوره نقاهت بعد از بیماریها ، یا هرگونه شرایط استرس زا (مانند حمل و نقل ، واکسیناسیون ، و غیره …) میباشند.

 • NUFOAMINO EXTRA

  مخلوطی از ویتامینها و اسیدهای آمینه. یک سهم اضافی از ویتامینها. برای مدیریت وضعیت حیوانات در لحظات حساس چرخه تولید و جلوگیری از افت عملکرد آنها.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر

 • NUFOAMINOVIT

  مخلوطی از ویتامینها و اسیدهای آمینه. یک سهم اضافی از اسیدهای آمینه. برای مدیریت وضعیت حیوانات در لحظات حساس چرخه تولید و جلوگیری از افت عملکرد آنها.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر

 • NUFOPHOS

  محصولی طراحی شده برای تهیه مواد معدنی کلان و خرد در خوک ها و طیور. سیستم اسکلتی را تقویت می کند و از ظاهر لنگش جلوگیری میکند ، یک مکمل معدنی برای بعد ازاسهال است ، و کیفیت پوسته تخم مرغ را بهبود می بخشد.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 25 لیتر

 • NUFOSELENVIT

  مکمل ویتامینی ایی و سلنیوم برای بهبود عملکرد تولید مثل حیوانات ، و همچنین برای جلوگیری از ظهور تغییرات ناشی از کمبودهای تغذیه ای ؛ مانند بیماری عضلات سفید ، دیاتوز اگزوداتیو ، و یا انسفالومالاسی.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 500 میلی لیتر ، 1 لیتر ، 5 لیتر

 • NUFOVIT B GROUP

  مخلوطی از هفت ویتامین گروه ب ، محرک اشتها ، برای وقتی که مکمل ویتامینی گروه ب لازم باشد.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر

 • NUFOVIT PLUS

  مخلوطی از ویتامین آ ، ویتامینهای گروه ب ، ویتامین ث ، ویتامین ایی و ک 3. طراحی شده برای تجویز به حیواناتی که کمبود این ویتامینها را دارند ، و یا استفاده در زمان تولید زیاد ، و یا در شرایط استرس زا (بطور مثال زمان پس از واکسیناسیون ، پس از حمل و نقل و غیره).

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر

Title

Go to Top