• CRIMSON

  مخلوطی از مواد معدنی فعال برای استفاده به عنوان خشک کننده و جذب آمونیاک موجود در بستر حیوانات.

  نوع : پودر

  بسته بندی: 25 کیلوگرم

 • NUFOAMINO EXTRA

  مخلوطی از ویتامینها و اسیدهای آمینه. یک سهم اضافی از ویتامینها. برای مدیریت وضعیت حیوانات در لحظات حساس چرخه تولید و جلوگیری از افت عملکرد آنها.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر

 • NUFOAMINOVIT

  مخلوطی از ویتامینها و اسیدهای آمینه. یک سهم اضافی از اسیدهای آمینه. برای مدیریت وضعیت حیوانات در لحظات حساس چرخه تولید و جلوگیری از افت عملکرد آنها.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر

 • NUFOBACTER

  مخلوطی از اسیدهای آلی و مس برای کنترل رشد میکروارگانیسم ها در آب آشامیدنی ، و جلوگیری از تشکیل بیوفیلم ها در سیستمهای انتقال آب.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر ، 25 لیتر

 • NUFOBUTTY DEO

  پودر اسیدی کننده بر اساس سدیم بوتیرات معطر میباشد ، برای کاهش بو و بهبود کار با آن. شامل حداقل %90 ماده فعال میباشد.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOBUTTY HYBRID DEO

  پودر اسیدی کننده بر اساس سدیم بوتیرات معطر برای کاهش بو و بهبود کار با آن میباشد ، و تا حدودی با روغن نباتی محافظت میشود تا دامنه بیشتری از فعالیتهای معده تا روده را تحت تاثیر قرار دهد. شامل حداقل %70 ماده فعال میباشد.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOBUTTY HYBRID PLUS

  ترکیبی از روغنهای اساسی و سدیم بوتیرات معطر برای کاهش بو و بهبود کار با آن میباشد ، و تا حدودی با روغن نباتی محافظت میشود تا دامنه بیشتری از فعالیتهای معده تا روده را تحت تاثیر قرار دهد. شامل حداقل %70 ماده فعال میباشد.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOBUTTY PREMIX

  پودر اسیدی کننده بر اساس سدیم بوتیرات میباشد. شامل حداقل %98 ماده فعال میباشد.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOBUTTY PROTECT

  پودر اسیدی کننده بر اساس سدیم بوتیرات با جذب بسیار بالا میباشد. شامل حداقل %45 ماده فعال میباشد.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOBUTTY PROTECT 30

  پودر اسیدی کننده بر اساس سدیم بوتیرات با جذب بسیار بالا میباشد. شامل حداقل %30 ماده فعال میباشد.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOCARE L

  مخلوطی ازاسیدهای آلی با زنجیره کوتاه و نمکهای مربوط به آن ، عصاره های گیاهی ، روغنهای ضروری و بتائین که با آب آشامیدنی مخلوط میشوند. به بهبود سلامت روده و بهینه سازی عملکرد هضم و همچنین کبد کمک میکند ، رشد و بهره وری حیوانات را تقویت می کند.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر ، 25 لیتر

 • NUFOCARE P

  مخلوطی ازاسیدهای آلی با زنجیره کوتاه ، متوسط و نمکهای مربوط به آن ، عصاره های گیاهی ، روغنهای ضروری و بتائین که با خوراک کامل مخلوط میشوند. به بهبود سلامت روده و بهینه سازی عملکرد هضم و همچنین کبد کمک میکند ، رشد و بهره وری حیوانات را تقویت می کند.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

Title

Go to Top