/خوک
 • NUFOCARE L

  مخلوطی ازاسیدهای آلی با زنجیره کوتاه و نمکهای مربوط به آن ، عصاره های گیاهی ، روغنهای ضروری و بتائین که با آب آشامیدنی مخلوط میشوند. به بهبود سلامت روده و بهینه سازی عملکرد هضم و همچنین کبد کمک میکند ، رشد و بهره وری حیوانات را تقویت می کند.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر ، 25 لیتر

 • NUFOCARE P

  مخلوطی ازاسیدهای آلی با زنجیره کوتاه ، متوسط و نمکهای مربوط به آن ، عصاره های گیاهی ، روغنهای ضروری و بتائین که با خوراک کامل مخلوط میشوند. به بهبود سلامت روده و بهینه سازی عملکرد هضم و همچنین کبد کمک میکند ، رشد و بهره وری حیوانات را تقویت می کند.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOMOLD P

  مخلوط هم افزایی از اسیدهای آلی برای کنترل رشد قارچها و باکتریها در خوراک دام ، و سلامت روده حیوان را تقویت می کند.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOSALM P

  مخلوط هم افزایی از اسیدهای آلی برای کنترل رشد باکتریها در خوراک دام ، و سلامت روده حیوان را تقویت می کند.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOBACTER

  مخلوطی از اسیدهای آلی و مس برای کنترل رشد میکروارگانیسم ها در آب آشامیدنی ، و جلوگیری از تشکیل بیوفیلم ها در سیستمهای انتقال آب.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر ، 25 لیتر

 • NUFOSALM L

  مخلوط هم افزایی از اسیدهای آلی برای کنترل رشد باکتری ها در آب آشامیدنی ، و سلامت روده حیوان را تقویت می کند.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر ، 25 لیتر

 • NUFOCID P

  مخلوطی از اسیدهای آلی و نمکهای مربوط به آن به حالت پودر، برای کنترل عوامل بیماری زا درغذا و ارتقاء سلامت روده.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOCID L

  مخلوطی از اسیدهای آلی با زنجیره کوتاه و مونوگلیسیریدهای اسیدهای آلی با زنجیره متوسط برای کنترل عوامل بیماری زا در آب ، و ارتقاء سلامت روده.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر ، 25 لیتر

 • NUFOCID FOS

  مخلوطی از اسیدهای آلی و پری بیوتیک ، متمرکز بر روی ایجاد یک میکروفلور مناسب روده و به نفع توسعه باکتری های مفید ، و کنترل تکثیر باکتری های بیماریزا.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOCID PLUS

  مخلوطی غلیظ از اسیدهای آلی و نمکهای مربوط به آن به حالت پودربرای کنترل عوامل بیماریزا درغذا ، و ارتقاء سلامت روده.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOYEAST

  دیواره های مخمر، منبع بتاگلوکان ها و منان- الیگوساکاریدها. این ماده از سلامت روده حمایت میکند ، باعث توسعه فلورلاکتیک و تحریک سیستم ایمنی بدن حیوانات می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOVIT PLUS

  مخلوطی از ویتامین آ ، ویتامینهای گروه ب ، ویتامین ث ، ویتامین ایی و ک 3. طراحی شده برای تجویز به حیواناتی که کمبود این ویتامینها را دارند ، و یا استفاده در زمان تولید زیاد ، و یا در شرایط استرس زا (بطور مثال زمان پس از واکسیناسیون ، پس از حمل و نقل و غیره).

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر

(Español)

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies