• NUFOCID BASIC

  اسیدی کننده اصلی اما موثر برای کنترل و جلوگیری از تغییرات تولید مثل در حیوانات که ناشی از باکتری های بیماری زا در دستگاه گوارش میباشد.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOCID FOS

  مخلوطی از اسیدهای آلی و پری بیوتیک ، متمرکز بر روی ایجاد یک میکروفلور مناسب روده و به نفع توسعه باکتری های مفید ، و کنترل تکثیر باکتری های بیماریزا.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOCID L

  مخلوطی از اسیدهای آلی با زنجیره کوتاه و مونوگلیسیریدهای اسیدهای آلی با زنجیره متوسط برای کنترل عوامل بیماری زا در آب ، و ارتقاء سلامت روده.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر ، 25 لیتر

 • NUFOCID P

  مخلوطی از اسیدهای آلی و نمکهای مربوط به آن به حالت پودر، برای کنترل عوامل بیماری زا درغذا و ارتقاء سلامت روده.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOCID PLUS

  مخلوطی غلیظ از اسیدهای آلی و نمکهای مربوط به آن به حالت پودربرای کنترل عوامل بیماریزا درغذا ، و ارتقاء سلامت روده.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOCOX

  روغنهای ضروری گیاهی با خواص ضد میکروبی ، آنتی اکسیدانی و تنظیم کننده سیستم ایمنی بدن میباشند. این ماده در سطح هضم غذا عمل میکند و از رشد باکتریهای بیماری زا و انگلهای تک یاخته ای جلوگیری مینماید. همچنین به محافظت از یکپارچگی مخاط دستگاه گوارش و حفظ سلامت مناسب روده کمک مینماید.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 100 میلی لیتر ، 1 لیتر ، 5 لیتر

 • NUFODRY

  محصولی به صورت پودر برای استفاده در بستر خواب حیوان یا استفاده مستقیم روی حیوانات. این ماده به خشک ماندن بستر خواب حیوان کمک مینماید ، از بروز اختلالات تنفسی ناشی از مقدار زیاد آمونیاک کود دام در محیط جلوگیری می کند ، و بوی مطبوعی را برای مزرعه فراهم می کند. همچنین دارای خاصیت حشره کشی میباشد. از مواد طبیعی و غیر سمی تهیه شده است و در صورت بلع مشکلی نخواهد بود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 2 کیلوگرم ، 3 کیلوگرم ، 25 کیلوگرم

 • NUFOFER PLUS

  محصولی جهت مصرف ویتامینها ، اسیدهای آمینه و آهن با جذب بالای خوراکی میباشد. این محصول بطور خاص برای جلوگیری از کم خونی و فقر آهن در گوسفندها ، بدون تاثیر بر رنگ گوشت ، طراحی شده است.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 250 میلی لیتر

 • NUFOGEN

  محرک رشد طبیعی میباشد ، این حاوی موادی است که به محافظت از کبد و بهبود سیستم گوارشی کمک می کند و باعث رشد و بهره وری حیوانات می شود.

  ( پودر) P نوع:

  بسته بندی: 25 کیلوگرم

 • NUFOLIVER

  محصولی مایع برای مخلوط کردن با آب آشامیدنی می باشد. محرک اشتها ، افزایش دهنده انرژی ، تنظیم و محافظت از عملکرد کبد.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر ، 25 لیتر

 • NUFOLIVER GUARD

  محصولی به حالت پودر برای مخلوط کردن با غذای کامل حیوان می باشد. محرک اشتها ، افزایش دهنده انرژی ، تنظیم و محافظت از عملکرد کبد.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOLYTE GEL

  این محصول بصورت ژل و دارای سرنگ با امکان تعیین میزان دوز لازم میباشد. تعادل میزان لازم آب و الکترولیت را تثبیت مینماید. به بهبود حیوان پس از فرایندهای اسهال کمک میکند.

  نوع : ژل

  بسته بندی : 16 واحد × 15 گرمی

Title

Go to Top