محصولات ما2024-07-01T08:51:50+00:00

ما روی خطوط تولید مختلفی از مایحتاج های بازار پایه گذاری و تجارت نموده ایم ، هم محصولات مایع و هم بصورت پودر ، و ارائه راه حل های مختلف برای گونه های مختلف جانوری. ما به دنبال تطبیق با هرگونه نیاز بازار و احتیاجات هر یک از گونه های جانوری هستیم و این امکان را داریم که برای هر یک از سفارشات مشتریانمان فرمولهای مخصوص خودمان را بطور سفارشی اختصاص دهیم.

دسته بندی بخشها

انواع و گونه ها

محصولات ویژه

 • NUFOBUTTY PROTECT 30

  پودر اسیدی کننده بر اساس سدیم بوتیرات با جذب بسیار بالا میباشد. شامل حداقل %30 ماده فعال میباشد.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOBUTTY PROTECT

  پودر اسیدی کننده بر اساس سدیم بوتیرات با جذب بسیار بالا میباشد. شامل حداقل %45 ماده فعال میباشد.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOBUTTY HYBRID PLUS

  ترکیبی از روغنهای اساسی و سدیم بوتیرات معطر برای کاهش بو و بهبود کار با آن میباشد ، و تا حدودی با روغن نباتی محافظت میشود تا دامنه بیشتری از فعالیتهای معده تا روده را تحت تاثیر قرار دهد. شامل حداقل %70 ماده فعال میباشد.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOBUTTY HYBRID DEO

  پودر اسیدی کننده بر اساس سدیم بوتیرات معطر برای کاهش بو و بهبود کار با آن میباشد ، و تا حدودی با روغن نباتی محافظت میشود تا دامنه بیشتری از فعالیتهای معده تا روده را تحت تاثیر قرار دهد. شامل حداقل %70 ماده فعال میباشد.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

Title

Go to Top