NUFOCARE L

مخلوطی ازاسیدهای آلی با زنجیره کوتاه و نمکهای مربوط به آن ، عصاره های گیاهی ، روغنهای ضروری و بتائین که با آب آشامیدنی مخلوط میشوند. به بهبود سلامت روده و بهینه سازی عملکرد هضم و همچنین کبد کمک میکند ، رشد و بهره وری حیوانات را تقویت می کند.

نوع : مایع

بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر ، 25 لیتر