NUFOCARE P

مخلوطی ازاسیدهای آلی با زنجیره کوتاه ، متوسط و نمکهای مربوط به آن ، عصاره های گیاهی ، روغنهای ضروری و بتائین که با خوراک کامل مخلوط میشوند. به بهبود سلامت روده و بهینه سازی عملکرد هضم و همچنین کبد کمک میکند ، رشد و بهره وری حیوانات را تقویت می کند.

نوع : پودر

بسته بندی : 25 کیلوگرم