NUFODRY

محصولی به صورت پودر برای استفاده در بستر خواب حیوان یا استفاده مستقیم روی حیوانات. این ماده به خشک ماندن بستر خواب حیوان کمک مینماید ، از بروز اختلالات تنفسی ناشی از مقدار زیاد آمونیاک کود دام در محیط جلوگیری می کند ، و بوی مطبوعی را برای مزرعه فراهم می کند. همچنین دارای خاصیت حشره کشی میباشد. از مواد طبیعی و غیر سمی تهیه شده است و در صورت بلع مشکلی نخواهد بود.

نوع : پودر

بسته بندی : 2 کیلوگرم ، 3 کیلوگرم ، 25 کیلوگرم