NUFOLIVER GUARD

محصولی به حالت پودر برای مخلوط کردن با غذای کامل حیوان می باشد. محرک اشتها ، افزایش دهنده انرژی ، تنظیم و محافظت از عملکرد کبد.

نوع : پودر

بسته بندی : 25 کیلوگرم