NUFOSALM L

مخلوط هم افزایی از اسیدهای آلی برای کنترل رشد باکتری ها در آب آشامیدنی ، و سلامت روده حیوان را تقویت می کند.

نوع : مایع

بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر ، 25 لیتر