NUFOSALM P

مخلوط هم افزایی از اسیدهای آلی برای کنترل رشد باکتریها در خوراک دام ، و سلامت روده حیوان را تقویت می کند.

نوع : پودر

بسته بندی : 25 کیلوگرم