NUFOTOTAL

برای خوراک گلوله ای ارگانیسمی طراحی شده است و با هدف ساده سازی کار با آن در کارخانه های آسیاب طی 3 مرحله : ترشح و جذب مایکوتوکسین ، عملکرد آنتی اکسیدانی ، عمل نگهدارندگی.

نوع : پودر

بسته بندی : 25 کیلوگرم