NUFOVIT PLUS

مخلوطی از ویتامین آ ، ویتامینهای گروه ب ، ویتامین ث ، ویتامین ایی و ک 3. طراحی شده برای تجویز به حیواناتی که کمبود این ویتامینها را دارند ، و یا استفاده در زمان تولید زیاد ، و یا در شرایط استرس زا (بطور مثال زمان پس از واکسیناسیون ، پس از حمل و نقل و غیره).

نوع : مایع

بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر