موارد مربوط به سدیم بوتیرات

محصولی با سهم از سدیم بوتیرات بصورت پودر برای ترکیب در خوراک دام میباشد. اسید بوتریک به بهبود سلامت روده حیوانات کمک مینماید ، و بطورعمده به لطف قابلیت اسیدی کردن ، دارای توانایی ضد میکروبی ، و مروج توسعه سلولهای روده ای و پرزهای روده میباشد. ما راهها و استفاده های مختلفی از سدیم بوتیرات را ارائه مینماییم ، که بر اساس فن آوری های مختلف پردازش ، و مناسب با نیازهای مختلف میباشند.

 • NUFOBUTTY DEO

  پودر اسیدی کننده بر اساس سدیم بوتیرات معطر میباشد ، برای کاهش بو و بهبود کار با آن. شامل حداقل %90 ماده فعال میباشد.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOBUTTY HYBRID DEO

  پودر اسیدی کننده بر اساس سدیم بوتیرات معطر برای کاهش بو و بهبود کار با آن میباشد ، و تا حدودی با روغن نباتی محافظت میشود تا دامنه بیشتری از فعالیتهای معده تا روده را تحت تاثیر قرار دهد. شامل حداقل %70 ماده فعال میباشد.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOBUTTY HYBRID PLUS

  ترکیبی از روغنهای اساسی و سدیم بوتیرات معطر برای کاهش بو و بهبود کار با آن میباشد ، و تا حدودی با روغن نباتی محافظت میشود تا دامنه بیشتری از فعالیتهای معده تا روده را تحت تاثیر قرار دهد. شامل حداقل %70 ماده فعال میباشد.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOBUTTY PREMIX

  پودر اسیدی کننده بر اساس سدیم بوتیرات میباشد. شامل حداقل %98 ماده فعال میباشد.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOBUTTY PROTECT

  پودر اسیدی کننده بر اساس سدیم بوتیرات با جذب بسیار بالا میباشد. شامل حداقل %45 ماده فعال میباشد.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOBUTTY PROTECT 30

  پودر اسیدی کننده بر اساس سدیم بوتیرات با جذب بسیار بالا میباشد. شامل حداقل %30 ماده فعال میباشد.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

Title

Go to Top