کنترل بهداشت آب

مجموعه ای از محصولات مایع میباشند ، و ترکیبات آنها بر روی ارتقاء سطح کنترل میکروبیولوژیکی آب آشامیدنی تأمین شده برای حیوانات متمرکز شده اند. در جلوگیری از ایجاد باکتری های بیماری زا کمک میکند ، مخمرها و بیوفیلم ها در چشمه های آب آشامیدنی و سیستمهای هدایت آب ، و تمام مواردی که میتوانند بر عملکرد تولیدی حیوان تأثیر منفی بگذارد. این طیف از محصولات بدلیل ترکیباتی که دارند ، نیازی به دوره برداشت یا خروج از استفاده ندارند.

 • NUFOBACTER

  مخلوطی از اسیدهای آلی و مس برای کنترل رشد میکروارگانیسم ها در آب آشامیدنی ، و جلوگیری از تشکیل بیوفیلم ها در سیستمهای انتقال آب.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر ، 25 لیتر

 • NUFOSALM L

  مخلوط هم افزایی از اسیدهای آلی برای کنترل رشد باکتری ها در آب آشامیدنی ، و سلامت روده حیوان را تقویت می کند.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر ، 25 لیتر

Title

Go to Top